eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “KTHD - Sự Thật Kinh Hoàng Về Thời Gian”

KTHD – Sự Thật Kinh Hoàng Về Thời Gian
KTHD - Sự Thật Kinh Hoàng Về Thời Gian Cuốn sách mới nhất của bộ Horrible Science, hãy cùng khám phá thời gian, không gian, khám phá những sự thật khủng khiếp ít ai biết đến về tốc độ “lướt đi” của thời gian, về những chuyện hay ho gì sẽ xảy ra nếu ta tiến tới quá gần một lỗ đen và người xưa tưởng tượng ra những gì để giải thích về tháng ngày và các hiện tượng tự nhiên…