eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Khéo Tay Nhanh Mắt - Bé Tập Nối Chữ Từ A-Y Và A-Z”

Khéo Tay Nhanh Mắt – Bé Tập Nối Chữ Từ A-Y Và A-Z
Khéo Tay Nhanh Mắt - Bé Tập Nối Chữ Từ A-Y Và A-Z Đây là cuốn sách trò chơi nối chữ giúp trẻ nhận biết bảng chữ cái nhanh hơn. Trong trò chơi lý thú này, trẻ sẽ dần nhận biết được bảng chữ cái Tiếng Việt, bảng chữ cái Tiếng Anh. Sau khi nối số xong, trẻ có thể tô màu, giúp nâng cao khả năng nhận biết và sử dụng màu sắc, phát triển tiềm năng toán học, phát triển trí tuệ của trẻ. Sách được trình bày và thiết kế đẹp, nội dung phù hợp với trẻ em từ 3 - 6 tuổi.