eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Gieo Mầm Tính Cách - Lịch Sự”

Gieo Mầm Tính Cách – Lịch Sự
Gieo Mầm Tính Cách - Lịch Sự "Đất tốt trồng cây rườm rà,Những người thanh lịch nói ra dịu dàng.”Phép lịch sự không chỉ thể hiện trong lời ăn, tiếng nói, nó còn có thể được định nghĩa là: “Tự quên mình đi để nghĩ đến người khác”. Xuất phát từ tình người, phép lịch sự đem hạnh phúc của mình tạo niềm vui cho người khác. Nó chẳng có gì khác ngoài sự trân trọng, lòng thương người, và điều đó đã tạo nên một nét đẹp tâm hồn không thể trộn lẫn vào đâu được.Từng câu danh ngôn, từng câu chuyện nhỏ, từng ý nghĩ suy ngẫm sau mỗi câu chuyện trong tập sách nhỏ này sẽ giúp em hình thành thêm một nét đẹp trong tính cách.