eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ - Bông Hoa Đào Nhỏ”

Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ – Bông Hoa Đào Nhỏ
Giáo Dục Kĩ Năng Sống Cho Trẻ - Bông Hoa Đào Nhỏ Bộ sách Giáo dục kĩ năng sống cho trẻ giúp các em những kĩ năng sống như: Kĩ năng đồng cảm, kĩ năng thể hiện tình cảm, kĩ năng lắng nghe, kĩ năng thân thiện, kĩ năng tự bảo vệ mình…Từ đó các em biết phân biệt đúng sai, rút ra bài học cho bản thân, tìm tòi khám phá môi trường xung quanh…Sách kèm theo tranh vẽ màu, minh họa sinh động , ngộ nghĩnh.