eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Du Hành Ngược Thời Gian - Lâu Đài Hiệp Sĩ”

Du Hành Ngược Thời Gian – Lâu Đài Hiệp Sĩ
Du Hành Ngược Thời Gian - Lâu Đài Hiệp Sĩ Du hành xuyên thời gian sẽ dễ như trở bàn tay nếu bạn có một chiếc nón thần kỳ. Bạn chỉ cần đội nón, bấm đúng nút, và thế là bạn khởi hành. Chỉ trong tích tắc, bạn đã quay ngược thời gian về năm 1238, đến thời đại của các hiệp sĩ, gặp gỡ nam tước Godfrey, tìm hiểu cách tấn công và phòng thủ một lâu dài, nghe những câu chuyện kể về các cuộc Thập tự chinh, chia vui với những hiệp sĩ dũng cảm trong những buổi đại yến, hoặc thử sức trong những cuộc đấu tay đôi.