eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới - Martin Luther King”

Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới – Martin Luther King
Chuyện Kể Về Danh Nhân Thế Giới - Martin Luther King Ngay từ khi sinh ra, giống như đồng bào da màu khác, Martin Luther King luôn phải chịu thiệt thòi vì bị phân biệt đối xử từ người da trắng. Nhưng không vì thế ông cam chịu số phận. Bước vào cánh cửa trường học, ông đã đọc sách của các vĩ nhân và tìm con đường đấu tranh công bằng cho người Mỹ gốc Phi.