eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Bé Tập Kể Chuyện - Quả Táo Của Ai”

Bé Tập Kể Chuyện – Quả Táo Của Ai
Bé Tập Kể Chuyện - Quả Táo Của Ai Dựa trên bộ sách Bé tập kể chuyện đã xuất bản, bộ sách Bé tập kể chuyện - Mỗi tuần một câu chuyện được ra đời. Với nét vẽ tươi mới, hồn nhiên, 52 tập, tương ứng với 52 tuần trong một năm, giúp bé mỗi tuần đều có một câu chuyện hấp dẫn để tập kể, qua đó học được một bài học hay.