eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “44 Gương Hiếu Thảo Hiếu Học Xưa Và Nay”

44 Gương Hiếu Thảo Hiếu Học Xưa Và Nay
44 Gương Hiếu Thảo Hiếu Học Xưa Và Nay Từ ngàn đời nay, truyền thống hiếu học và cũng xem hiếu thảo là tiêu chuẩn hàng đầu để con người hoàn thiện bản thân. Để góp phần làm toả sáng những gương sáng tài đức vẹn toàn và đầy lòng hiếu thảo, quyển sách 44 Gương Hiếu Thảo Hiếu Học Xưa Và Nay đã được biên soạn.Sách gồm 44 mẩu truyện về 44 tấm gương sáng trong lịch sử như: Chử Đồng Tử, Tống Trân, Trần Anh Tông, Hàn Bá Du, Triệu Chí, Thư Sinh họ Bào, Mao Dung, Khương Bàng, Giới Tử Thôi, Khấu Chuẩn, Thường Tử Dư...Mỗi câu chuyện sẽ mang đến cho các em những bài học cụ thể và thiết thực nhất giúp các em hoàn thiện nhân cách sống của mình hơn.