eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “300 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ Cho Trẻ (5 Tuổi)”

300 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ Cho Trẻ (5 Tuổi)
300 Trò Chơi Phát Triển Trí Tuệ Cho Trẻ (5 Tuổi) Nội dung sách bao gồm các dạng bài tập dưới dạng trò chơi, giúp trẻ rèn luyện và phát triển não trái, não phải từ mức độ dễ đến khó. Mục "Ý kiến chuyên gia" trong mỗi bài chỉ rõ khả năng cần rèn luyện trong mỗi mục. Ngoài ra, sách còn có những bức tranh đa dạng, kích thích hứng thú khám phá, nâng cao tính tích cực rèn luyện cho trẻ.