eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Phương Pháp Làm Văn Nghị Luận Lớp 9”

Phương Pháp Làm Văn Nghị Luận Lớp 9
Phương Pháp Làm Văn Nghị Luận Lớp 9 Cuốn sách Phương Pháp Làm Văn Nghị Luận 9 gồm 2 phần:Phần A: cung cấp cho các bạn học sinh lớp 9 về những đặc điểm, hình thức tu từ và những thể loại của văn nghị luận.Phần B: tuyển chọn những bài văn nghị luận đặc sắc.Cuốn sách bám sát chương trình sách giáo khoa, hệ thống lại kiến thức một cách logic, những ví dụ minh họa dễ hiểu, góp phần giúp các bạn học sinh lớp 9 yêu vẻ đẹp của tiếng Việt và cải thiện được kỹ năng làm bài viết nghị luận của mình.