eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Hướng Dẫn Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1)”

Hướng Dẫn Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1)
Hướng Dẫn Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1) Cuốn sách Hướng Dẫn Ôn Tập Và Kiểm Tra Tiếng Anh Lớp 4 (Tập 1) được biên soạn theo chương trình mới của Bộ giáo dục và Đào tạo.Cuốn sách được chia thành 10 đơn vị bài học (10 units).Trong mỗi bài học tất cả những kiến thức quan trọng nhất của bài học  đều được hệ thống lại để các em dễ dàng ôn tập và thực hành nhất:Phần I: Lý thuyết. Cung cấp cho các em các kiến thức cơ bản về bài học để các em có thể ôn lại kiến thức một cách có hệ thống.Phần II: Kiểm tra đánh giá: Phần này sẽ cung cấp cho các em nhiều bài tập đa dạng để thực hành các kiến thức, kĩ năng mình học được.Mỗi đơn vị bài học đều cung cấp cho các em 2 bài kiểm tra đánh giá với Answer key và Transcript để các em có thể kiểm tra lại những kiến thức mình học. Đồng thời, sách có kèm với sách là CD với phát âm chuẩn tiếng Anh của người bản ngữ, giúp các em tiếp cận sớm với hệ thống tiếng Anh chuẩn.