eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Tổng Quát Dành Cho Học Sinh Thi Vào Lớp 10 Chuyên Ngữ”

Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Tổng Quát Dành Cho Học Sinh Thi Vào Lớp 10 Chuyên Ngữ
Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Tổng Quát Dành Cho Học Sinh Thi Vào Lớp 10 Chuyên Ngữ Bài Tập Trắc Nghiệm Tiếng Anh Tổng Quát Dành Cho Học Sinh Thi Vào Lớp 10 Chuyên Ngữ gồm các bài tập được chọn lọc và chú giải bao quát các chủ điểm ngữ pháp và phạm vi từ vựng thông dụng trong bộ sách Tiếng Anh cấp 2 hiện nay. Ngoài ra, sách còn có những câu kiểm tra kiến thức nâng cao, đặc biệt về ngữ pháp. Chẳng hạn những chủ điểm chưa được dạy trong chương trình như thì quá khứ hoàn thành, đại từ sở hữu, cách sở hữu, giới từ đi sau các động từ và tính từ, cấu trúc đặc biệt, đại từ bất định hoặc một số từ vựng có tần suất sử dụng cao trong thực tế nhưng các em chưa được học trong chương trình.