eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Giáo Dục Giới Tính Dành Cho Tuổi Vị Thành Niên”

Giáo Dục Giới Tính Dành Cho Tuổi Vị Thành Niên
Giáo Dục Giới Tính Dành Cho Tuổi Vị Thành Niên Tương lai của một đất nước, một dân tộc phụ thuộc vào thế hệ trẻ được giáo dục đúng đắn để đáp ứng những kỳ vọng của cộng đồng. Có thể nói đó là vấn đề tồn tại hay không tồn tại của một dân tộc.Giáo dục giới tính có khả năng góp phần vào sự nghiệp giáo dục đó. Mục đích quan trọng nhất của giáo dục giới tính là xây dựng nhân cách tích cực cho tuổi vị thành niên, sao cho nhân cách ấy phát triển phù hợp với những yêu cầu của xã hội hiện đại: có mối quan hệ giới bình đẳng và tôn trọng; có trách nhiệm về hành vi tình dục, thay vì hành động theo bản năng. Mục lục Chương 1: Giáo dục giới tính: Phương pháp tiếp cận có hiệu quả với vị thành niênChương 2: Giáo dục gia đìnhChương 3: Phương tiện truyền tả giáo duc giới tínhChương 4: Vài nét về bệnh học vị thành niên