eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Dẫn Luận Về Tình Yêu”

Dẫn Luận Về Tình Yêu
Dẫn Luận Về Tình Yêu Trong sách Dẫn luận này, Ronald de Sousa khảo sát những tư tưởng triết học về tình yêu. Dựa trên vô số tư liệu lịch sử và những thành tựu mới nhất của khoa học, ông bình luận các quan điểm chính yếu và cho thấy rằng tình yêu phức tạp hơn rất nhiều so với suy nghĩ của chúng ta. Nhận định “Ronald de Sousa đã làm được điều mà nhiều người cho là không thể: một toát yếu súc tích hai ngàn năm tư tưởng của loài người về tình yêu”. (Walter A. Haas, giáo sư Khoa học Nhân văn, Đại học Stanford) “Sách Dẫn luận về tình yêu là một tổng quan triết học sâu sắc về tình yêu và những bất mãn của nó, được điều chỉnh một cách khéo léo để bao hàm cả sự hỗn độn liên cá nhân, cũng như những khả tính không tưởng của tình yêu mà nó có thể trở thành”. (Laura Kipnis, tác giả của  Against Love: A Polemic)