eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Xử Lý Tình Trạng Bận Muốn Điên”

Xử Lý Tình Trạng Bận Muốn Điên
Xử Lý Tình Trạng Bận Muốn Điên Mọi điều Kevin DeYoung viết ra đều hợp thời và hữu ích với tất cả chúng ta. Bạn không thể quên những gì ơng viết trong cuốn Xử lý tình trạng bận muốn điên này. Ông thẳng thắn nhắc nhở chúng ta ý thức về sự cằn cỗi của một cuộc sống bận rộn, bởi hoạt động và năng suất là hai vấn đề khác nhau”. Rick Warren, tác giả sách bán chạy số 1 The Purpose Driven Life.