eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nhìn Bằng Trái Tim - Tôi Và Kẻ Đáng Ghét”

Nhìn Bằng Trái Tim – Tôi Và Kẻ Đáng Ghét
Nhìn Bằng Trái Tim - Tôi Và Kẻ Đáng Ghét Kẻ đáng ghét có thể là một người mới gặp, một người quen lâu, một người thân trong gia đình, hay chỉ là một vật nuôi của nhà hàng xóm. Đáng ghét vì bằng trực giác ban đầu đã thấy không ưa, hoặc vì khắc khẩu, vì khác gu, vì hàng tá lí do hay thậm chí chẳng có nguyên nhân nào cả. Người trong cuộc đã xử lý những vụ đáng-ghét đó như thế nào?Mỗi câu chuyện một kinh nghiệm trong ứng xử giữa người với người để giải quyết những mâu thuẫn thường gặp, để tìm thấy “thuốc giải” cho mỗi người khi những vụ đáng-ghét gây ra vô số phiền nhiễu cho cả hai bên.