eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Keep Calm - Bạn Chỉ Sống Có Một Lần”

Keep Calm – Bạn Chỉ Sống Có Một Lần
Keep Calm - Bạn Chỉ Sống Có Một Lần Đời người chỉ sống một lần, nên sống sao cho trọn vẹn và xứng đáng. Quyển sách tập hợp những câu chuyện, câu nói hay về tinh thần, về cuộc sống. Qua những câu chuyện và câu nói hay đó, hy vọng độc giả sẽ được truyền cảm hứng, được tiếp thêm sức mạnh, để vui sống và sống cuộc đời có ý nghĩa và trọn vẹn nhất.