eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Đắc Nhân Tâm - Nghệ Thuật Nói Chuyện & Giao Tiếp Hằng Ngày”

Đắc Nhân Tâm – Nghệ Thuật Nói Chuyện & Giao Tiếp Hằng Ngày
Đắc Nhân Tâm - Nghệ Thuật Nói Chuyện & Giao Tiếp Hằng Ngày Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Phần 1: Nghệ thuật nói chuyện để mọi người đến gần nhau hơnPhần 2: Thuật nói chuyện chinh phục hàng ngàyPhần 3: Danh ngôn xử thế.