eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Đắc Nhân Tâm - 1001 Cách Chinh Phục Lòng Người”

Đắc Nhân Tâm – 1001 Cách Chinh Phục Lòng Người
Đắc Nhân Tâm - 1001 Cách Chinh Phục Lòng Người Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Phần 1: Nghệ thuật "trau chuốt", "vun vén" bản thânPhần 2: Tính cách của người thành đạtPhần 3: Trong gia đình và những điều không thể thiếuPhần 4: Danh ngôn xử thế.