eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam - Văn Khấn Nôm”

Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam – Văn Khấn Nôm
Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam - Văn Khấn Nôm Với người Việt Nam, trước mỗi sự kiện trọng đại, mỗi dịp lễ tết hay khi nhà có công chuyện đều phải có nén nhang mong trời Phật, tổ tiên phù hộ cho xuôi chèo mát mái. Nhưng khấn sao cho đúng cách, đúng bài thì không phải ai cũng nắm được. Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam - Văn Khấn Nôm sẽ giới thiệu cho bạn những bài khấn trong các dịp cúng gia tiên, lễ tiết trong năm, cúng khi động thổ - nhập trạch, cúng khai trương cửa hàng, cúng tại đền, chùa, miếu, phủ...Chương I: Văn khấn theo các lễ tiết trong năm- Tết nguyên đán- Tết nguyên tiêu (Lễ thượng nguyên)- Tiết thanh minh...Chương II: Văn khấn theo các nghi lễ, theo lễ tộc vòng đời- Lễ cúng mụ- Văn khấn khi cưới gả- Văn khấn lễ động thổ- Văn khấn lễ nhập trạch...Chương III: Văn khấn thần linh tại giaChương IV: Văn khấn tại chùaChương V: Văn khấn khi cúng lễ tại đình, đền, miếu, phủ.
Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam – Văn Khấn Nôm
Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam - Văn Khấn Nôm Với người Việt Nam, trước mỗi sự kiện trọng đại, mỗi dịp lễ tết hay khi nhà có công chuyện đều phải có nén nhang mong trời Phật, tổ tiên phù hộ cho xuôi chèo mát mái. Nhưng khấn sao cho đúng cách, đúng bài thì không phải ai cũng nắm được. Văn Khấn Cổ Truyền Việt Nam - Văn Khấn Nôm sẽ giới thiệu cho bạn những bài khấn trong các dịp cúng gia tiên, lễ tiết trong năm, cúng khi động thổ - nhập trạch, cúng khai trương cửa hàng, cúng tại đền, chùa, miếu, phủ...Nội dung sách bao gồm các loại văn khấn:Phần 1: Văn khấn theo các lễ tết trong nămPhần 2: Văn khấn gia thầnPhần 3: Văn khấn dâng sao giải hạnPhần 4: Văn khấn cúng giỗPhần 5: Văn khấn tang lễPhần 6: Văn khấn khác