eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thiền Định Qua Ngôn Ngữ Giản Dị”

Thiền Định Qua Ngôn Ngữ Giản Dị
Thiền Định Qua Ngôn Ngữ Giản Dị “Đây là một cuốn sách dễ hiểu cho bước thứ nhất của bất kỳ cuộc hành trình tâm linh nghiêm túc nào. Tất cả những gì không cần thiết thường đi liền với các tác phẩm thuộc dạng này đều đã được loại bỏ, chỉ để lại phần cốt tủy - những tinh hoa mà ai cũng cần biết để bước vào con đường tu tập”. (Lão sư John Daido Loori - Phương trượng chùa Zen Mountain) “Tọa định Thiền tông thật dễ nếu bạn nhận được những chỉ dẫn từng bước một. Quyển sách tuyệt vời này cung cấp những chỉ dẫn như vậy để giúp bạn cách thanh tịnh cơ thể, hơi thở và tâm thức. Hãy thực hành và ở ngay đây, ngay bây giờ, bạn sẽ bước trên con đường của các bậc thầy Thiền tông cổ xưa”. (Sensei Wendy Egyoku Nakao - Phương trượng Thiền viện Los Angeles) "Sách Thiền định qua ngôn ngữ giản dị là một trình bày uy tín về những lời pháp phổ hiện và vượt thời gian, đặc biệt quí báu bởi tính chất trong sáng thực tiễn và sự nồng ấm trong phong cách”. (Lão sư Dennis Genpo Merzel - Phương trượng Thiền viện Kanzeon)