eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Thiếu Lâm Tự Quyền Phổ Tập 3 - Mai Hoa Đao”

Thiếu Lâm Tự Quyền Phổ Tập 3 – Mai Hoa Đao
Thiếu Lâm Tự Quyền Phổ Tập 3 - Mai Hoa Đao Công phu Thiếu lâm tự có nhiều bộ võ thuật nhưng đều được lưu truyền theo trình tự. Hiện nay, trình tự này thường không đồng nhất nên gây khó khăn cho người tập luyện. Cuốn sách là tập hợp những công phu mà thế hệ tăng chúng trong chùa đã luyện tập trong suốt 1 nghìn năm qua, thống nhất và xuyên suốt trong cách tập giúp bạn rèn luyện chiêu thức dễ dàng hơn.Sách giới thiệu các bộ võ công truyền thống do môn phái Thiếu lâm tự truyền lại, là nền móng cơ bản cho việc thi đấu võ công và đặt ra nguyên tắc thi đấu công phu Thiếu Lâm sau này.