eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Phong Thủy Trong Cuộc Sống Hiện Đại - Tuyệt Kỹ Thúc Đẩy Tài Vận Gia Cư Hữu Đạo Nơi Cư Ngụ Hợp Trời Đất”

Phong Thủy Trong Cuộc Sống Hiện Đại – Tuyệt Kỹ Thúc Đẩy Tài Vận Gia Cư Hữu Đạo Nơi Cư Ngụ Hợp Trời Đất
Phong Thủy Trong Cuộc Sống Hiện Đại - Tuyệt Kỹ Thúc Đẩy Tài Vận Gia Cư Hữu Đạo Nơi Cư Ngụ Hợp Trời Đất Cuốn sách  Phong Thủy Trong Cuộc Sống Hiện Đại - Tuyệt Kỹ Thúc Đẩy Tài Vận Gia Cư Hữu Đạo Nơi Cư Ngụ Hợp Trời Đất bao gồm một số nội dung chính sau:- Nhà ở sinh thái và thiên, địa, nhân- Mạn đàm về nhà ở- Tác dụng của việc chọn môi trường không gian nhà ở- Chọn môi trường nhà ở tốt- Thiết kế môi trường không gian tường bao, ao hồ, sân vườn- Cửa nhà- Phương án thiết kế cầu thang, cửa sổ....