eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Những Câu Đố Đầy Bí Ẩn - Hổ Uy”

Những Câu Đố Đầy Bí Ẩn – Hổ Uy
Những Câu Đố Đầy Bí Ẩn - Hổ Uy Cùng học và chơi với trẻ là cách rất tốt để giúp trẻ phát triển tư duy. Cuốn sách Những Câu Đố Đầy Bí Ẩn - Hổ Uy là một cuốn sách giúp bé thử tài trí tuệ, tìm sự khác nhau. Đây không chỉ là một cuốn sách tìm điểm khác nhau đơn thuần, nó là sự kết hợp độc đáo giữa những câu đố hóc búa và trò chơi tìm điểm khác nhau thú vị. Những câu đố hóc búa đều ẩn câu trả lời ngay trong những bức tranh sinh động. Với phương thức chơi hoàn toàn mới mẻ, giúp bé có thể nhận biết sự vật từ nhiều góc độ, phát triển toàn diện trí tuệ và nâng cao được khả năng tổng hợp của mình.