eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Hát Xẩm”

Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Hát Xẩm
Nghệ Thuật  Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Hát XẩmHát xẩm là một loại hình ca nhạc dân tộc được hình thành và lưu truyền từ lâu đời. Trải qua nhiều năm tháng thăng trầm, nghệ thuật hát xẩm được duy trì, phát triển và ngày càng có ảnh hưởng trong đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Nhằm cung cấp những thông tin khái quát về loại hình nghệ thuật này, nhà xuất bản Quân đội  nhân dân tổ chức xuất bản cuốn “Tìm hiểu nghệ thuật hát xẩm” do nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Trần Việt Ngữ biên soạn.