eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Hát Chầu Văn”

Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Hát Chầu Văn
Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Hát Chầu Văn Cuốn sách gồm 5 phần, được tác giả đúc kết sau nhiều năm nghiên cứu, cung cấp tới bạn đọc thông tin về sự hình thành, ý nghĩa của ca từ, đặc trưng trong âm nhạc, sự phát triển của loại hình nghệ thuật độc đáo này trong đời sống văn hóa hiện nay cũng như giới thiệu một số bài hát văn tiêu biểu còn được lưu giữ