eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Đờn Ca Tài Tử”

Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Đờn Ca Tài Tử
Nghệ Thuật Âm Nhạc Việt Nam – Tìm Hiểu Nghệ Thuật Đờn Ca Tài Tử Cuốn sách được tác giả đúc kết sau nhiều năm nghiên cứu cung cấp tới bạn đọc những thông tin cơ bản về nghệ thuật đờn ca tài tử, phong trào âm nhạc ở Nam Bộ và quá trình hình thành hệ thống bài bản đờn ca tài tử, giá trị nghệ thuật cũng như việc bảo tồn và phát huy giá trị của loại hình nghệ thuật truyền thống này.