eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Làm Chủ Kiến Thức Trong 2 Giây (Tập 2)”

Làm Chủ Kiến Thức Trong 2 Giây (Tập 2)
Hiện nay, có rất nhiều cách tiếp cận kiến thức, trong đó phần tự học, tự tìm hiểu, tự khám phá đóng vai trò chủ đạo và mang tính quyết định khi có định hướng đúng. Một hình thức hữu hiệu, giúp phát huy được sự chủ động của người tiếp cận kiến thức chính là mô hình trắc nghiệm. "Làm chủ kiến thức thức trong 2 giây" được trình bày dưới dạng hỏi đáp nhưng rất ngắn gọn, giúp cho độc giả vừa củng cố được kiến thức trên các lĩnh vực như: văn hóa, thể thao, giáo dục, lịch sử, âm nhạc, điện ảnh, danh nhân ... vừa biết thêm được nhiều kiến thức mới. Phần đáp án nằm ở trang sau nhưng đã được trình bày ngược, sau khi trả lời câu hỏi dựa trên hiểu biết của mình, bạn đọc có thể so sánh ngay với đáp án. -Mục lục -Lời nói đầu - Âm nhạc -Ẩm thực -Kiến trúc -Bao nhiêu -Biệt danh -Đầu tiên -Địa danh -Địa lý Nước Việt -Giao tiếp, ứng xử -Phát minh -Họ là ai -Trang phục -Số một -Khái niệm -Có thể bạn chưa biết.