eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “168 Câu Chuyện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh- Học cách giao tiếp - Kí hiệu của chiến thắng”

168 Câu Chuyện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh- Học cách giao tiếp – Kí hiệu của chiến thắng
168 Câu Chuyện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh-  Học cách giao tiếp - Kí hiệu của chiến thắng "Đợt tập luyện kết thúc là có một cuộc thi đấu giao hữu nhỏ. Chúng tôi tranh nhau đến trước mặt huấn luyện viên, hy vọng mình được ra sân trước tiên. Tôi giơ tay trái lên trước mặt huấn luyện viên nhưng ông lại giả bộ như không nhìn thấy..."Câu chuyện sẽ tiếp diễn ra sao? Hãy cùng đón đọc 168 Câu Chuyện Kỹ Năng Sống Cho Học Sinh-  Học cách giao tiếp - Kí hiệu của chiến thắng ...