eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tự Học Đàm Thoại Tiếng Anh Thương Mại (Kèm CD)”

Tự Học Đàm Thoại Tiếng Anh Thương Mại (Kèm CD)
Tự Học Đàm Thoại Tiếng Anh Thương Mại Cuốn sách Tự học đàm thoại tiếng Anh thương mại (Kèm CD) sẽ giới thiệu cho các bạn những ngôn ngữ phổ biến trong giao thương quốc tế. Đây là cuốn sách dành cho những ai yêu thích tiếng Anh và đang kinh doanh thương mại.