eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chọn Từ Đúng Cho Các Bài Đọc Hiểu (Tập 2)”

Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chọn Từ Đúng Cho Các Bài Đọc Hiểu (Tập 2)
Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chọn Từ Đúng Cho Các Bài Đọc Hiểu (Tập 2) Bài thi điền từ vào ô trống là một loại bài thi dạng trắc nghiệm nhằm kiểm tra cả về kiến thức ngôn ngữ lẫn kĩ năng vận dụng ngôn ngữ của học viên. Thông qua bài thi này, người ta có thể đánh giá một loạt kiến thức và kĩ năng ngôn ngữ: nghĩa từ và cách dùng từ, ngữ pháp, đọc hiểu, diễn ngôn.Quyển Trắc Nghiệm Tiếng Anh: Chọn Từ Đúng Cho Các Bài Đọc Hiểu (Tập 2) bao gồm các bài tập có kèm đáp án dành cho các đối tượng:  Học sinh thi tú tài và Đại học, Chứng chỉ Quốc gia trình độ B.Nội dung sách được chia thành 2 phần:Phần 1: Luyện tập tổng quát. Phần này bao gồm 10 bài đọc điền vào chỗ trống. Phần hướng dẫn và giải thích sau mỗi bài sẽ giúp người học giải đáp được lý do chọn đáp án đó một cách cụ thể và rõ ràng nhất.Phần 2: Bao gồm 50 bài kiểm tra thực hành điền từ vào chỗ trống giúp bạn luyện tập và kiểm tra khả năng đọc hiểu của mình.Phần đáp án sẽ giúp người học tự đối chiếu với bài làm của mình và hoàn thiện hơn kiến thức của mình.