eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tìm Hiểu Tính Từ Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh - Sách Bỏ Túi (Không Kèm Cassette)”

Tìm Hiểu Tính Từ Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh – Sách Bỏ Túi (Không Kèm Cassette)
Tìm Hiểu Tính Từ Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh Việc học một thứ ngôn ngữ khác không phải tiếng mẹ đẻ, bao giờ cũng đem lại cho bạn nhiều khó khăn, vì thế để học tốt tiếng Anh hay bất kì thứ tiếng nào khác đòi hỏi bạn phải có những động lực khá rõ ràng cùng một sự trau dồi liên tục, đặc biệt là ngữ pháp.Cuốn sách  Tìm Hiểu Tính Từ Trong Ngữ Pháp Tiếng Anh sẽ cung cấp cho người học đặc điểm và cách sử dụng tính từ trong tiếng Anh qua các bài lý thuyết và bài tập vận dụng. Các dạng bài tập có đáp án sẽ được thể hiện thông qua hình thức trách nghiệm, điền vào chỗ trống và chọn từ đúng giúp các em luyên tập.Với cách trình bày rõ ràng, mạch lạc, hình ảnh minh họa cụ thể và thiết kế nhỏ gọn, cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành hữu ích giúp bạn thành công trên con đường chinh phục tiếng Anh.