eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Nhật Cho Mọi Người - Trình Độ Sơ Cấp 1 - Hán Tự”

Tiếng Nhật Cho Mọi Người – Trình Độ Sơ Cấp 1 – Hán Tự
Tiếng Nhật Cho Mọi Người - Trình Độ Sơ Cấp 1 - Hán Tự Quyển sách này hỗ trợ học Hán tự xuất hiện trong cuốn Tiếng Nhật cho mọi người -Trình độ sơ cấp 1 . Mặt khác, nó còn giúp người học phát triển  kĩ năng sử dụng Hán tự nói chung và kĩ năng liên quan đến chữ viết tiếng Nhật nói riêng.Tác giả cho rằng phương pháp học Hán tự hiệu quả nhất chính là học Hán tự trong những từ ngữ quen thuộc dùng trong bối cảnh thân quen, đồng thời cùng lúc đó cũng chú ý đến hệ thống Hán tự. Với cách học này, người học không chỉ nhớ được một số lượng Hán tự nhất định, mà còn xây dựng được một nền tảng vững chắc cho năng lực Hán tự nói chung và phát triển kĩ năng viết tiếng Nhật, từ đó khuyến khích họ học tiếng Nhật nhiều hơn nữa.Cuốn sách gồm các phần chính như sau:Phần 1: Nhập môn Hán tựPhần 2: Những bài học Nhập mônPhần 3: Những bài học chínhPhần tham khảo Hán tự.