eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Trong Thư Điện Tử”

Tiếng Anh Trong Thư Điện Tử
Tiếng Anh Trong Thư Điện Tử Trong cuộc sống hiện đại, e-mail (thư điện tử) được đánh giá rất cao, không chỉ các cá nhân mà còn bởi các công ty, tổ chức, đoàn thể bởi tính tiện dụng và nhanh chóng của nó.Cuốn sách Tiếng Anh Trong Thư Điện Tử được biên soạn nhằm hỗ trợ những người thường xuyên sử dụng tiếng Anh trong email nắm được trình tự, cũng như những nội dung cần thiết trong emai.Nội dung sách bao gồm các phần:- Email là gì?- Cách gửi email- Nội dung cơ bản của email- Những câu thường được viết trong email- Thư và thông điệp mẫu trong email- Các từ tiếng Anh được viết tắt trong emailVới cách trình bày rõ ràng, mạch lạc và thiết kế nhỏ gọn, cuốn sách sẽ là người bạn đồng hành hữu ích giúp người học có thể nâng cao và hoàn thiện hơn trình độ tiếng Anh của mình.