eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Trong Ngành Kinh Doanh Nhà Đất”

Tiếng Anh Trong Ngành Kinh Doanh Nhà Đất
Tiếng Anh Trong Ngành Kinh Doanh Nhà Đất Cuốn sách Tiếng Anh Trong Ngành Kinh Doanh Nhà Đất bao gồm một số nội dung chính sau:- Residential Flat (Căn hộ để ở)- Property under Construction (Tòa nhà đang xây dựng)- Office Property (Nhà văn phòng)- Industrial Property (Khu đất để sản xuất)- Retail Shop (Gian hàng bán lẻ)- Terms Negotiation (Thương lượng các điều khoản)- Legal Agreement ( Thỏa thuận pháp lý)- Mortgage Loan (Khoản vay có thế chấp)- Closing (Kết thúc).