eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Trong Dịch Vụ Ăn Uống (Tập 1) (Không Kèm Đĩa)”

Tiếng Anh Trong Dịch Vụ Ăn Uống (Tập 1) (Không Kèm Đĩa)
Tiếng Anh Trong Dịch Vụ Ăn Uống (Tập 1) Cuốn sách gồm các phần chính như sau:Unit 1: Attending Customers (Phục vụ khách hàng)Unit 2: Expressing/Responding to Thanks (Cảm ơn/Đáp lại lời cảm ơn)Unit 3: Making a Request (Thỉnh cầu)Unit 4: Inquiring (Hỏi ý muốn của khách)Unit 5: Asking /Telling the Price (Hỏi/Cho biết giá)Unit 6: Way of Payment (Phương thức thanh toán)Unit 7: Expressing Need (Bày tỏ nhu cầu)Unit 8: Providing Information (Cung cấp thông tin).