eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Thực Dụng Trong Lĩnh Vực Du Lịch Và Quan Hệ Quốc Tế (Không Kèm Băng Cassette)”

Tiếng Anh Thực Dụng Trong Lĩnh Vực Du Lịch Và Quan Hệ Quốc Tế (Không Kèm Băng Cassette)
Tiếng Anh Thực Dụng Trong Lĩnh Vực Du Lịch Và Quan Hệ Quốc Tế Cuốn sách Tiếng Anh Thực Dụng Trong Lĩnh Vực Du Lịch Và Quan Hệ Quốc Tế bao gồm một số nội dung chính sau:Phần 1. Practical travelling English (Tiếng Anh thực dụng dành cho du khách)Bài 1. Travelling (Đi lại)Bài 2. In the hotel (Ở khách sạn)Bài 3. Dining (Ăn tối)Bài 4. Sightseeing (Tham quan)Bài 5. Recreational (Các hoạt động giải trí)Bài 6. Shopping (Mua sắm)Phần 2. Practical foreign affairs English (Tiếng Anh thực dụng trong lĩnh vực quan hệ quốc tế)Bài 1. Reciving foreign guests (Tiếp đón khách nước ngoài)Bài 2. At the hotel (Ở khách sạn)Bài 3. At the banquet (Tại bữa đại tiệc)Bài 4. Negotiating & singning a contract (Thương lượng và ký kết hợp đồng)Bài 5. Visiting and investigating (Đến thăm và nghiên cứu)Bài 6. Sightseeing & shopping (Tham quan và mua sắm)....