eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Thực Dụng Cho Tiếp Viên Hàng Không”

Tiếng Anh Thực Dụng Cho Tiếp Viên Hàng Không
Tiếng Anh Thực Dụng Cho Tiếp Viên Hàng Không Cuốn sách Tiếng Anh Thực Dụng Cho Tiếp Viên Hàng Không bao gồm một số nội dung chính sau:Phần 1. Các thông tin mới nhất thi tuyển tiếp viên hàng khôngPhần 2. Nắm vững bí quyết thi tuyển tiếp viên hàng khôngPhần 3. Các kiến thức và thuật ngữ cần biếtPhụ lục. Giới thiệu các điểm du lịch và kiến thức giữ gìn sức khỏe cho tiếp viên hàng không.