eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Ngân Hàng (Kèm CD) - Sách Bỏ Túi”

Tiếng Anh Ngân Hàng (Kèm CD) – Sách Bỏ Túi
Tiếng Anh Ngân Hàng (Kèm CD) - Sách Bỏ Túi Để tiện cho việc kinh doanh, các tác giả đã biên soạn cuốn sách này nhằm đáp ứng nhu cầu giao tiếp ngân hàng. Mỗi bài học là một phương pháp tiếp cận rất hữu ích.Hy vọng cuốn sách sẽ giúp các bạn vượt qua những khó khăn trong giao tiếp thông thường.