eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Giao Tiếp Hiện Đại (Kèm CD)”

Tiếng Anh Giao Tiếp Hiện Đại (Kèm CD)
Tiếng Anh Giao Tiếp Hiện Đại Tiếng Anh Giao Tiếp Hiện Đại có nội dung phong phú với nhiều chủ đề khác nhau. Ưu điểm của cuốn sách:- Nội dung tinh tế- Kèm CD: giúp nâng cao khả năng nghe- Chủ đề trình bày rõ ràng, ngắn gọnMỗi bài gồm 2 phần: phần 1, đàm thoại theo tình huống và phần 2, những thành ngữ thông dụng.- Giải thích tiếng Việt, mẫu câu hướng dẫnGiải thích từ mới, có phiên âm, những mẫu câu đàm thoại hàng ngày được sắp xếp theo thứ tự chữ cái.