eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Dành Cho Nhân Viên Phục Vụ Khách Sạn (Không Kèm Băng Cassette)”

Tiếng Anh Dành Cho Nhân Viên Phục Vụ Khách Sạn (Không Kèm Băng Cassette)
Tiếng Anh Dành Cho Nhân Viên Phục Vụ Khách Sạn Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Unit 1: Advance Reservations (Đặt phòng trước)Unit 2: Reception (Tiếp tân)Unit 3: Hotel Services (Những dịch vụ khách sạn)Unit 4: Food and Beverages (Thức ăn và đồ uống)Unit 5: Housekeeping (Quản lí nội thất)Unit 6: Complaints (Than phiền)Unit 7: Checking Out (Trả phòng)...