eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ & Y Tá”

Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ & Y Tá
Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ & Y Tá Quyển Tiếng Anh Dành Cho Giới Bác Sĩ & Y Tá cung cấp 20 tình huống giao tiếp trong điều trị, thăm khám giữa bác sĩ, y tá và bệnh nhân. Sách bao gồm các nội dung:- Đăng ký điều trị- Nạn nhân tai nạn giao thông- Ở khoa niệu/ phòng khám niệu khoa- Phòng cấp cứu- Vần đề về da- Đi khám nha- Đứa trẻ bệnh- Bệnh nhân bị bệnh tiểu đường- Rối loạn bao tử- Ở phòng khám bác sĩ thần kinh- Ở phòng khám mắt...Sách được trình bày song ngữ Anh - Việt giúp người học dễ dàng tham khảo và thực hành.