eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Đàm Thoại Thực Dụng”

Tiếng Anh Đàm Thoại Thực Dụng
Tiếng Anh Đàm Thoại Thực Dụng Cuốn sách Tiếng Anh Đàm Thoại Thực Dụn g giới thiệu vốn từ vựng thiết yếu và mẫu câu đàm thoại trong các hoạt động giao tiếp tiếng Anh.Cuốn sách gồm một số nội dung chính như sau:Intercouse (Giao tiếp)Congratulations and Compliments (Chúc mừng và khen ngợi)Education and Culture (Giáo dục và văn hóa)Transportation and Communication (Vận tải và truyền thông)Travelling (Du lịch)Eating and Drinking (Ăn uống)Amusement (Giải trí)...