eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng”

Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng
Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng Học và thực hành nói tiếng Anh hiệu quả luôn là mục tiêu mà bất kì người học nào cũng muốn đạt tới. Đặc biệt với những người làm công việc văn phòng ở các công ty, doanh nghiệp với nước ngoài thì khả năng giao tiếp tiếng Anh càng được chú trọng và đó cũng chính là thước đo thành công của bạn trong công việc.Cuốn sách Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Nhân Viên Văn Phòng cung cấp cho bạn thêm tài liệu học nói tiếng Anh nhanh và phù hợp.Nội dung sách bao gồm các chủ đề bài học:Unit 1: A new face (At the office)Unit 2: A Model SecretaryUnit 3: Indtructions from the managerUnit 4: A Foreign visitorUnit 5: The Graphic Towrer BuildingUnit 6: Getting Around (In the city)Unit 7: Answering the telephoneUnit 8: Taking a MessageUnit 9: Making An AppoinmentUnit 10: Assignment At The AirportUnit 11: Problems At GraphicUnit 12: Getting the job done