eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Người Bắt Đầu Học - Kèm CD”

Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Người Bắt Đầu Học – Kèm CD
Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Người Bắt Đầu Học Trong một thế giới hội nhập như hiện nay, tiếng Anh ngày càng đóng một vai trò hết sức quan trọng trong nhiều lĩnh vực. Có tiếng Anh sẽ giúp cho mọi người tự tin hơn trong giao tiếp và cơ hội thăng tiến nhiều hơn trong công việc.Nội dung cuốn sách  Tiếng Anh Đàm Thoại Dành Cho Người Bắt Đầu Học bao gồm các phần chính như sau:A. Dialogues in pairsB. Situational dialoguesC. 1. ExercisesC. 2. Key to exercisesD. Ask and answerE. Short playsF. Vocabulary I, II. Ngoài ra, c uốn sách này được dùng kèm với đĩa CD ghi giọng của người bản ngữ. Vì vậy, các bạn nên chú ý cách phát âm, ngữ điệu của người bản ngữ ngay từ đầu và tập nghe cách phát âm tiếng Anh. Sau đó, các bạn hãy bắt chước, lặp lại theo CD và luyện nói. Cuốn sách là một tài liệu bổ ích dành cho các bạn yêu thích môn tiếng Anh trong việc học tập môn học thú vị này.