eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Đàm Thoại Căn Bản Cho Sinh Viên Học Sinh”

Tiếng Anh Đàm Thoại Căn Bản Cho Sinh Viên Học Sinh
Tiếng Anh Đàm Thoại Căn Bản Cho Sinh Viên Học Sinh Trong thời đại toàn cầu hóa, nhu cầu người Việt học tiếng Anh ngày càng nhiều do sự phát triển giao lưu hợp tác mạnh mẽ giữa hai nước Việt - Anh. Bên cạnh đó, tiếng Anh còn là tiêu chuẩn để đánh giá rất nhiều thứ khác như xét tuyển vào các công ty hay đi du học. Vì vậy, khi các em coi trọng việc trau dồi và phát triển tiếng Anh thì đồng nghĩa với việc các em đã đặt nền tảng để bản thân có một tương lai tốt đẹp hơnCuốn sách Tiếng Anh Đàm Thoại Căn Bản Cho Sinh Viên Học Sinh được biên soạn nhằm hỗ trợ đặc biệt cho việc giao tiếp tiếng Anh của các em học sinh sinh viên.Sách giới thiệu đến người học 30 tình huống đàm thoại cơ bản và thường dùng nhất trong cuộc sống hằng ngày như đàm thoại khi giới thiệu, chào hỏi, hỏi han, chúc mừng, ngỏ ý giúp...Mỗi bài đàm thoại có phần song ngữ Anh - Việt để các bạn dễ nắm nội dung bài và dễ học, dễ hiểu.Cuốn sách là công cụ hữu ích giúp các em học sinh sinh viên có thể giải quyết những tình huống khó khăn ban đầu trong việc giao tiếp với người bản xứ.