eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Cho Nhân Viên Kế Toán”

Tiếng Anh Cho Nhân Viên Kế Toán
Tiếng Anh Cho Nhân Viên Kế Toán Theo xu hướng hội nhập hiện nay, tiếng Anh đã trở thành công cụ quan trọng trong hoạt động giao tiếp trên toàn thế giới. Sử dụng thông thạo tiếng Anh sẽ là một lợi thế đặc biệt, giúp người lao động có nhiều cơ hội việc làm tốt hơn trong một thị trường cạnh tranh đầy gay gắt này.Quyển sách Tiếng Anh Cho Nhân Viên Kế Toán bao gồm 12 bài học, với những chủ đề thông dụng, thường gặp nhất trong lĩnh vực kế toán, giúp các nhân viên kế toán trau dồi, nâng cao khả năng tiếng Anh chuyên ngành của mình để phục vụ hiệu quả cho công việc.Các chủ đề trong sách bao gồm:- Dịch vụ ngân hàng- Kế toán- Phương trình kế toán- Các tài khoản hạch toán kế toán- Báo cáo tài chính- Bảng báo cáo lợi tức- Mối tương quan giữa giá thành - doanh số - lợi nhuận......