eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Cho Người Làm Việc Ở Nước Ngoài (Không Kèm Băng Cassette)”

Tiếng Anh Cho Người Làm Việc Ở Nước Ngoài (Không Kèm Băng Cassette)
Tiếng Anh Cho Người Làm Việc Ở Nước Ngoài Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Looking for a job (Tìm việc làm)Job Interview (Phỏng vấn xin việc)Punch In (Bấm thẻ kiểm tra giờ vào làm việc)Getting Help (Nhờ giúp đỡ)Getting Supplies (Nhận hàng cung cấp)Lunch Break (Giờ nghỉ ăn trưa)Asking For Leave (Xin nghỉ phép)Going Off Work (Hết giờ làm việc)Pay Day (Ngày lãnh lương)Changing Time Schedule (Thay đổi thời gian biểu làm việc)Working Overtime (Làm việc thêm giờ)...