eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Cho Người Học Vỡ Lòng”

Tiếng Anh Cho Người Học Vỡ Lòng
Tiếng Anh Cho Người Học Vỡ Lòng Cuốn sách Tiếng Anh Thực Dụng Trong Đời Sống được biên soạn nhằm cung cấp thêm cho những người mới bắt đầu học tiếng Anh có thêm tài liệu để tham khảo và học tập.Nội dung sách giúp người học luyện âm, luyện chữ viết, luyện đọc và dịch, hệ thống ngữ pháp.Sách bao gồm các chủ đề bài học:- Bảng chữ cái tiếng Anh- Tên của các chữ cái- Đây là cái gì?- Bánh và kẹo- Cha của bạn làm nghề gì?Ông bà vui lòng giúp tôi nhé?...Đây là tài liệu hữu ích giúp những người học tiếng Anh vỡ lòng có thể giao tiếp tốt hơn bằng tiếng Anh.