eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí thể loại “Tiếng Anh Cho Người Định Cư Ở Nước Ngoài (Không Kèm Đĩa)”

Tiếng Anh Cho Người Định Cư Ở Nước Ngoài (Không Kèm Đĩa)
Tiếng Anh Cho Người Định Cư Ở Nước Ngoài Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Unit 1: Going to the Doctor (Đi bác sĩ)Unit 2: Going to the Pharmacy (Đi đến hiệu thuốc tây)Unit 3: Cleaning the Home (Dọn dẹp nhà)Unit 4: Alternative Medicine (Phương thuốc thay thế)Unit 5: Reporting a Crime (Tường thuật vụ án)Unit 6: Getting Things Fixed (Nhờ sửa đồ dùng)Unit 7: Social Services (Các dịch vụ xã hội) ...